/>

Privatlivspolitik

Innleding

Vi tar behandlingen av dine personlige data meget alvorlig. Personvernreglene nedenfor forklarer hvordan dine data blir håndtert på nettstedet.

I disse retningslinjene for personvern beskriver Bedriften sin behandling av personopplysninger i forbindelse med dette.

Kontaktinformajson

Lacuna Digital IVS
CVR-nr. 38985981
Kvæsthusgade 5C, 5.
1251 København K
Danmark
E-mail: info@privatlaanet.com

Introduksjon

Når du besøker vårt nettsted samler vi inn opplysninger om deg. Disse opplysningene brukes til å tilpasse og forbedre vårt innhold, og til å øke verdien av annonsene som vises på nettstedet. Hvis du ikke ønsker at det blir samlet inn opplysninger bør du slette dine cookies og unngå videre bruk av nettstedet. Nedenfor har vi spesifisert hvilken informasjon som samles inn, formålet med den og hvilke tredjeparter som har tilgang til informasjonen.

Cookies

Nettstedet anvender ”cookies”, som er en tekstfil som lagres på din enhet  (datamaskin, mobil eller nettbrett) med det formål å gjenkjenne den, huske innstillinger, utføre statistikk og målrette annonser. Cookies kan ikke inneholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er mulig å slette eller blokkere cookies. 

Hvis du sletter eller blokkerer cookies vil annonser kunne bli mindre relevante for deg og vises oftere. Du kan dessuten risikere at nettstedet ikke fungerer optimalt samt at det er innhold du ikke kan få adgang til.

Data behandlere

For å kunne yte best mulig service benytter vi følgende databehandlere.

Google Ltd.
Facebook Ltd.
Microsoft Ltd
Inmobile
Mailchimp
Marketingplatform
GetResponse

Din data vil bli overført og behandlet i  3. parts land. Overføringen skjer til amerikanske organisasjoner; Facebook Ltd, Google Ltd, Microssoft Ltd, Campaign Monitor, Mailchimp, Active Campaign.

EU-kommisjonen har fastslått at organisasjoner i USA er “sikre områder” hvis de er medlemmer av  EU-USA. Privacy Shield tale.

Du kan få e-posst, sms eller pushmeldinger med innhold om finansielle ytelser fra:

Axo Finans
Bedrelån – en del av Axo Finans
Spargo Finans
Nordiclån
Leasy
Modus Finans
Fokuslån
Paymark Finans
Sambla
Zmarta
Thorn
Klikklån
Unofinans
Finansnord

Privatlaanet er imidlertid ikke begrenset av det overnevnte, og du kan derfor også motta lånetulbud fra andre tilbydere.

Personopplysninger

Generelt

Personopplysninger er all slags informasjon som i et eller annet omfang kan henføres til deg. Når du benytter vårt nettsted samler vi inn og behandler en rekke slike informasjoner. Det skjer f.eks. ved alminnelig tilgang  innhold hvis du melder deg på vårt nyhetsbrev, deltar i konkurranser eller undersøkelser, registrerer deg som bruker eller abonnent, øvrig bruk tjenester eller foretar kjøp via nettstedet.

Vi samler inn og behandler typisk følgende typer opplysninger: En unik ID og tekniske opplysninger om din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plassering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv gir ditt eksplisitte samtykke, og selv taster inn informasjon, behandles dessuten: Navn, telefonnummer, e-postadresse, postadresse og betalingsinformasjon. Det vil typisk være i forbindelse med opprettelse av login eller ved kjøp.

Når du velger å benytte dette nettstedet aksepterer du samtidig våre personvernregler.

I det etterfølgende betegnes Nord-kredit som “vi”, “vårt”, eller “oss”

Vi benytter følgende data om deg

Navn
E-post
Geografisk plassering
Teknisk informasjon om din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon
Browser Notification ID
IP-adresse
Cookies
Land

Andre cookie-data som kan inneholde personlig identifikasjon, dine data.

Formål med behandlingen av personopplysninger jf. GDPR artikkel 6.1f:

Dine personopplysninger blir behandlet og brukt til følgende:
E-postkampanjer med lånetilbud eller nyheter om lån
SMS-meldinger med lånetilbud eller nyheter om lån
Nettleser-meldinger med lånetilbud eller nyheter om lån

Ved behandling av dine personlige opplysninger innhenter vi alltid ditt samtykke før innsamling og behandling av dine personopplysninger begynner.

Dine personopplysninger blir samlet inn av oss og behandlet for relevante og spesfikke formål.

Vi samler inn og behandler kun relevante og nødvendige personopplysninger.

Dine personopplysninger blir ikke gitt videre av oss uten ditt samtykke.

Dine personopplysninger blir slettet av oss når de ikke lenger er relevante for formålet. For øvrig foregår behandling av dine personlige opplysninger jf. GDPR artikel 6.1.a og b med korrekte og ajourførte personlige opplysninger.

Formål

Ditt samtykke blir altid innhentet av oss før behandling av dine personlige opplysninger  til de spesifikke og relevante formål. Samtykket som du gir er grunnlag for den behandling som vi foretar av dine personlige opplysninger, med mindre vi har et annet lovlig og rettslig grunnlag for å behandle personoplysningene annerledes. Samtykket som du gir osss er alltid frivillig, og du har alltid mulighet til å tilbakekalle ditt samtykke.

Personoplysningene som blir innsamlet av oss blir kun brukt til spesifikke og relevante formål. Personopplysninger som vi innsamler, lagrer og behandler er kun til spesifikke og relevante formål. Det er snakk om alminnelige personopplysninger som innsamles, lagres og behandles.

Personoplysningene som vi behandler er kun relevante og nødvendige personlige opplysninger. Vi behandler kun dine personlige opplysninger til legitime formål. Ved innsamling, lagring og behandling av dine personopplysninger har vi mulighet til å identifisere deg og vise kampanjer eller annonser som er relevante for deg. Dette gjør at vi er stand til å levere den etterspurte tjenesten. Dine personopplysninger blir behandlet i det omfang som er relevant for overholdelse av gjeldende lovgivning. For øvrig minimerer vi behandlingen av dine personlige opplysninger ift. misbruk av dette.

Dine personlige opplysninger blir ikke gitt videre av oss uten ditt samtykke. Vi gir kun dine personlige opplysninger videre til våre samarbeidspartnere. Dette blir brukt til markedsføring som du har gitt ditt samtykke til. Du kan til enhver tid velge å gjøre innsigelse mot at dine opplysninger gis videre. Hvis myndighetene kontakter oss har vi rett til å gi dine personlige opplysninger videre uten ditt samtykke. Vi benytter oss av en rekke tredjeparter til lagring og behandling av data. Disse tredjepartene lagrer og behandler kun dine personopplysninger på vegne av oss og kan ikke benytte dem til eget bruk. Ut over dette benytter vi oss kun av databehandlere i EU eller i land som kan sørge for tilstrekkelig beskyttelse av dine personopplysninger. Vi forbeholder oss likevel rett til å benytte databehandlere utenfor EU/EØS som kan være til hjelp for vår virksomhet. Dette vil likevel kun skje under overholdelse  av gjeldende regler om overføring av personlige opplysninger jf. lovgivning. Du kan lese mer om dette her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087

Dine personlige opplysninger blir oppdatert eller slettet når de ikke lengre er relevante til formålet.  Vi kontrollerer derfor at de personlige opplysningene som vi er i besittelse av om deg er korrekte og ajourført korrekt. Hvis  dine personopplysninger er feil blir de slettet umiddelbart. Den service som vi utveksler krever derfor at dine personlige opplysninger er korrekte. I forbindelse med dette ber vi deg derfor om å informere osss om dine korrekte personopplysninger. Det er derfor også viktig at du gør oss opmerksom på det hvis det skulle inntreffe noen endringer i dine personopplysninger slik at vi kan levere den best mulige tjenesten til deg. Dine personopplysninger blir lagret av  oss så lenge lovgivningen tillater. De blir slettet av oss når de ikke lengre er relevante. Hvis du har gitt samtykke til at vi kan markedsføre finansielle ytelser til deg via e-post, sms og nettleserbaserte meldinger vil vi hvert 3. år be deg om å fornye ditt samtykke hvis du ikke har vært aktiv på din profil i løpet av disse 3 årene.

Du er ansvarlig for at de personopplysningene som du har inntastet på vårt nettsted er korrekte og ajourførte. Oppdateringer foretas av deg selv eller ved å kontakte oss. Heretter vil vi ajourføre dine opplysninger korrekt såfremt du har bedt oss om dette

Sikkerhet

Dine personlige opplysninger vil være beskyttet hos oss. Vi lagrer ikke dine personlige opplysninger på våre egne servere, men benytter oss av våre samarbejdspartnere som du kan lese om under DATABEHANDLERE. Hvis du ønsker å lese om deres GDPR og personvernregler, kan du gøre det på deres nettsteder. Vi kan dog også hjelpe deg hvis du har noen spørsmål.

Dine data vil alltid være beskyttet hos oss da vi for din sikkerhet har truffet tekniske foranstaltninger mot at dine personlige opplysninger, som er i vår varetekt, hendelig eller ulovlig blir slettet, tapt, forringet, offentliggjort eller kommer uvedkommende til kunnskap, misbrukt eller behandles i strid med gjeldende lovgivning.

Dine rettigheter

Hvis du trenger å benytte deg av dine rettigheter som nevnt herunder må du kontakte oss via vår kontaktinformasjon. Denne informasjonen finner du øverst i personvernreglene.

  1. Retten til innsyn i dine personlige data: Du har rett til innsyn i de personlige data om deg som vi lagrer. Denne innsynsretten kan dog ikke være i strid med andre rettigheter eller frihetsrettigheter. I tillegg har du alltid rett til å få tilsendt de personlige opplysningene som du har gitt oss.

  2. Retten til å få rettet dine personlige opplysninger: Du har rett til å få rettet din personlige informasjon hvis den er feil, eller hvis du kanskje har gitt uriktige opplysninger ved en feiltakelse. Det kan dog være enkelte tilfeller hvor ikke kan slette eller rette i dine opplysninger fordi vi er pålagt i medhold av lov å oppbevare dine opplysninger.

  3. Retten til å slette data: I spesielle tilfeller vil du ha rett til å få slettet opplysningene som vi lagrer om deg før den generelle tidsgrensen for sletting inntreffer.

  4. Retten til å sette restriksjoner eller begrensninger på behandlingen av dine data. I noen tilfeller vil du ha rett til å få restriksjoner eller begrensninger på behandlingen av dine data. Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personlige opplysninger og få denne begrenset. Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personlige opplysninger med henblikk på direkte markedsføring.

  5. Rett til å overføre data. Når vår behandling av dine personlige data er basert på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen foregår automatisk, er dataoverføringen din rett. Denne retten innebærer at du har rett til å få de personlige dataene sendt til deg i et strukturert, normalt benyttet og maskinlesbart format, som du har rett til å overføre til en annen tjenestetilbyder.

  6. Rett til innsigelse: I noen tilfeller har du muligheten til å fremme en innsigelse mot vår juridiske behandling av dine personlige data. Hvis du mener at dine personlige opplysninger blir brukt i strid med gjeldende lovgivning eller samtykket som du har gitt oss, har du muligheten til å fremme en innsigelse mot oss. Dette kan du gjøre via vår kontaktinformasjon. Hvis du velger dette vil det resultere i at dine personlige opplysninger ikke kan bli brukt til dette formålet. Du kan alltid kontakte oss hvis du ønsker å begrense eller stoppe deler av, eller alle, dine personlige opplysninger.

  7. Retten til å trekke tilbake ditt samtykke. Ettersom du har gitt oss ditt samtykke har du alltid muligheten til å tilbakekalle det. Så snart du har trukket tilbake ditt samtykke vil behandlingen av dine personlige opplysninger stoppe, og du vil ikke lengre motta markedsføring av finansielle produkter fra oss.

Klage

Hvis du vil klage over behandlingen av dine personlige data har du rett til å klage til Datatilsynet (DPA):

Datatilsynet I Norge:

Datatilsynet
Adresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon: +4722396900

Et øyeblikk

Vi ser etter samarbeidspartnere